Teknologiforståelse – en alment dannende, kreativ og skabende faglighed

46 skolers forsøg over tre år med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for en ny faglighed. Fagligheden skal ruste eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne eleverne til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi.

Gennem fagligheden skal eleverne tilegne sig computationel tankegang og teknologisk handleevne som grundlag for at designe og redesigne digitale artefakter, selvstændigt eller i samarbejde med andre. Desuden skal eleverne myndiggøres digitalt, så de kan forholde sig kritisk og refleksivt til de digitale artefakters betydning for samfundet og deres eget liv.

Nyt om faglighed

Redidaktisering af prototyperne sikrer en dynamisk undervisning

”Prototyperne er eksemplariske og kan tilpasses konteksten på den enkelte skole, hvis man fortsat arbejder ud fra fælles mål.” Sådan lyder budskabet fra ressourceperson på Sofiendalskolen i Aalborg Mark Krogh Holler, der her giver sit bud på, hvordan man bedst redidaktiserer prototyperne.

Nyt om faglighed

Undervisning fra et elevperspektiv understøtter motivation i teknologiforståelse

Hvordan sikrer man, at eleverne i teknologiforståelsesforsøget forbliver motiverede? Undervisningsforløb med udgangspunkt i elevernes livsverden kan være en af måderne.

Nyt fra skolerne

Skolevideoer viser elevers engagement i tekforsøget

I seks nye skolefilm præsenterer elever og lærere deres erfaringer med teknologiundervisning i praksis. Med to slags videoer er der mulighed for at få en forståelse for forsøget fra flere perspektiver. Den ene slags er elev-videoer, hvor eleverne selv fortæller om deres oplevelser og hverdag. Den anden slags er lærerrettet og fokuserer på anvendelsen af prototyper.

Om forsøget

Læs mere om forsøgets organisering, afprøvninger og aktiviteter.

FORLØB

Hent de didaktiske prototyper til undervisningen i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen i teknologiforståelse som og i fag.

AKTIVITETER

Se, hvornår vi besøger skolerne, hvornår læringsforløbene udsendes og opdateres, og hvor og hvornår du kan mødes med fagfæller.