Teknologiforståelse – en alment dannende, kreativ og skabende faglighed

46 skolers forsøg over tre år med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for en ny faglighed. Fagligheden skal ruste eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne eleverne til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi.

Gennem fagligheden skal eleverne tilegne sig computationel tankegang og teknologisk handleevne som grundlag for at designe og redesigne digitale artefakter, selvstændigt eller i samarbejde med andre. Desuden skal eleverne myndiggøres digitalt, så de kan forholde sig kritisk og refleksivt til de digitale artefakters betydning for samfundet og deres eget liv.

Nyt fra skolerne

”Vi bruger analoge værktøjer til at forklare det digitale”

Bymarkskolen i Hobro har arbejdet med teknologiforståelse i dansk i indskolingen. I 1. klasse har lærerne haft succes med at bruge pap og papir til undervisningen i digital myndiggørelse og forløbet ”min mobiltelefon.”

Nyt fra skolerne

Tålmodighed og teknologiundervisning hænger sammen

Lokale samarbejdsaftaler kan være en god måde at komme godt fra start med teknologiundervisning i fag. Og kan man acceptere, at det er en proces, er man allerede nået langt, lyder rådet fra flere skoler, der er en del af forsøget.

Nyt fra skolerne

Mediepatrulje og læringsfestival samler skolen om teknologiforsøget

Læringsfestivaler, elev-eksperter og fælles forberedelsestid. Det er nogle af de elementer, som kan skabe opbakning fra alle på skolen til teknologiforståelsesforsøget.

Om forsøget

Læs mere om forsøgets organisering, afprøvninger og aktiviteter.

FORLØB

Hent de didaktiske prototyper til undervisningen i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen i teknologiforståelse som og i fag.

AKTIVITETER

Se, hvornår vi besøger skolerne, hvornår læringsforløbene udsendes og opdateres, og hvor og hvornår du kan mødes med fagfæller.