Teknologiforståelse – en alment dannende, kreativ og skabende faglighed

46 skolers forsøg over tre år med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for en ny faglighed. Fagligheden skal ruste eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne eleverne til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi.

Gennem fagligheden skal eleverne tilegne sig computationel tankegang og teknologisk handleevne som grundlag for at designe og redesigne digitale artefakter, selvstændigt eller i samarbejde med andre. Desuden skal eleverne myndiggøres digitalt, så de kan forholde sig kritisk og refleksivt til de digitale artefakters betydning for samfundet og deres eget liv.

Nyt om faglighed

Fagteams kan kvalificere undervisning i den nye faglighed teknologiforståelse

Et velfungerende fagteam kan fremme og kvalificere undervisningen i en ny faglighed som teknologiforståelse. Men hvordan skabes det gode fagteam? Læs erfaringerne fra to skoler, som deltager i forsøg med teknologiforståelse.

Nyt om faglighed

Redidaktisering af prototyperne sikrer en dynamisk undervisning

”Prototyperne er eksemplariske og kan tilpasses konteksten på den enkelte skole, hvis man fortsat arbejder ud fra fælles mål.” Sådan lyder budskabet fra ressourceperson på Sofiendalskolen i Aalborg Mark Krogh Holler, der her giver sit bud på, hvordan man bedst redidaktiserer prototyperne.

Nyt om faglighed

Undervisning fra et elevperspektiv understøtter motivation i teknologiforståelse

Hvordan sikrer man, at eleverne i teknologiforståelsesforsøget forbliver motiverede? Undervisningsforløb med udgangspunkt i elevernes livsverden kan være en af måderne.

Om forsøget

Læs mere om forsøgets organisering, afprøvninger og aktiviteter.

FORLØB

Hent de didaktiske prototyper til undervisningen i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen i teknologiforståelse som og i fag.

MIDTVEJSEVALUERING

Forsøgets midtvejsevaluering viser bl.a., at eleverne bliver dygtigere, og at lærerne ser positivt på fagligheden.