Teknologiforståelse – en alment dannende, kreativ og skabende faglighed

46 skolers forsøg over tre år med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for en ny faglighed. Fagligheden skal ruste eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne eleverne til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi.

Gennem fagligheden skal eleverne tilegne sig computationel tankegang og teknologisk handleevne som grundlag for at designe og redesigne digitale artefakter, selvstændigt eller i samarbejde med andre. Desuden skal eleverne myndiggøres digitalt, så de kan forholde sig kritisk og refleksivt til de digitale artefakters betydning for samfundet og deres eget liv.

Nyt fra skolerne

Mediepatrulje og læringsfestival samler skolen om teknologiforsøget

Læringsfestivaler, elev-eksperter og fælles forberedelsestid. Det er nogle af de elementer, som kan skabe opbakning fra alle på skolen til teknologiforståelsesforsøget.

Nyt fra skolerne

”Det er ok, at man ikke kan det hele på forhånd”

Forsøget med teknologiforståelse lykkes bedst, når skolens lærere, vejledere og ressourcepersoner støtter hinanden og tilpasser undervisningen til deres elever. Og så skal man turde kaste sig ud i det, selv om man ikke er ekspert.

Nyt om teknologi

Hvilke teknologier kræver teknologiforståelse?

Med teknologiforståelse arbejder forsøgsskolerne med en helt ny faglighed. Men hvilke teknologier er der brug for at kunne arbejde fornuftigt med teknologiforståelse, og hvordan får man adgang til teknologierne? Her får du et par gode råd.

Om forsøget

Læs mere om forsøgets organisering, afprøvninger og aktiviteter.

FORLØB

Hent de didaktiske prototyper til undervisningen i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen i teknologiforståelse som og i fag.

AKTIVITETER

Se, hvornår vi besøger skolerne, hvornår læringsforløbene udsendes og opdateres, og hvor og hvornår du kan mødes med fagfæller.