Teknologiforståelse – en alment dannende, kreativ og skabende faglighed

Inspiration til undervisning i forsøgsfagligheden teknologiforståelse: Undervisningsforløb og materialer fra den treårige forsøgsperiode.

Materialerne skal inspirere lærere, vejledere, ledere og forvaltningsrepræsentanter, give dem nye indsigter og styrke deres arbejde med teknologiforståelse. 

Materialerne er gennemarbejdede, afprøvede og lige til at omsætte til brug på den enkelte skole. Målet er i sidste ende få eleverne til at forholde sig kritisk til teknologi og forme den frem for blot at bruge den.  

46 skoler har gennem et treårigt forsøg (2018 – juni 2021) været med til at udvikle materialerne, der blandt andet rummer film, inspirationsartikler og konkrete undervisningsforløb til undervisningen i teknologiforståelse. Tekforsøget.dk formidler viden om og erfaringer med at undervise i og implementere forsøgsfagligheden. 

Forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er blevet slutevalueret i oktober 2021. Læs pressemeddelelsen.

 

 

 

 

 

Børne- og Undervisningsministeriet står bag forsøget, som blev gennemført af et konsortium bestående af Københavns Professionshøjskole, Professionshøjskolen UCN, VIA University College og Læremiddel.dk med Rambøll Management Consulting som underleverandør. 

FORLØB

Hent de didaktiske prototyper til undervisningen i teknologiforståelse som selvstændigt fag og integreret i eksisterende fag

Videnspakke

Find inspiration til organiseringen af teknologiforståelse på din skole

Inspiration

Bliv inspireret af eksperters viden og forsøgsskolerne erfaringer