Teknologiforståelse – en alment dannende, kreativ og skabende faglighed

46 skolers forsøg over tre år med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for en ny faglighed. Fagligheden skal ruste eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne eleverne til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi.

Gennem fagligheden skal eleverne tilegne sig computationel tankegang og teknologisk handleevne som grundlag for at designe og redesigne digitale artefakter, selvstændigt eller i samarbejde med andre. Desuden skal eleverne myndiggøres digitalt, så de kan forholde sig kritisk og refleksivt til de digitale artefakters betydning for samfundet og deres eget liv.

Nyt fra skolerne

Skolevideoer viser elevers engagement i tekforsøget

I seks nye skolefilm præsenterer elever og lærere deres erfaringer med teknologiundervisning i praksis. Med to slags videoer er der mulighed for at få en forståelse for forsøget fra flere perspektiver. Den ene slags er elev-videoer, hvor eleverne selv fortæller om deres oplevelser og hverdag. Den anden slags er lærerrettet og fokuserer på anvendelsen af prototyper.

Nyt fra skolerne

Robotter understøtter teknologiforståelse i billedkunst

På Hørsholm Skole har robotter og teknologi fundet vej ind i billedkunstlokalet. Samtidig har skolen samlet undervisningen i ét forløb over en eller flere dage. ”Det har både lærer og elever været glade for,” lyder det fra ressourceperson Frederik Aggerholm.

Nyt om faglighed

Undervisning i samfundsfag og teknologi giver eleverne forståelse for den digitale udvikling

Forløb om falske webshops, forbrugeradfærd og politiske kampagner forener samfundsfag og teknologiforståelse på Antvorskov skole i Slagelse. ”Eleverne skal blive bevidste om, hvordan teknologier påvirker dem og vores samfund,” lyder det fra fagudvikler Anders Stig Christensen.

Om forsøget

Læs mere om forsøgets organisering, afprøvninger og aktiviteter.

FORLØB

Hent de didaktiske prototyper til undervisningen i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen i teknologiforståelse som og i fag.

AKTIVITETER

Se, hvornår vi besøger skolerne, hvornår læringsforløbene udsendes og opdateres, og hvor og hvornår du kan mødes med fagfæller.