Teknologiforståelse – en alment dannende, kreativ og skabende faglighed

46 skolers forsøg over tre år med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for en ny faglighed. Fagligheden skal ruste eleverne til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne eleverne til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi.

Gennem fagligheden skal eleverne tilegne sig computationel tankegang og teknologisk handleevne som grundlag for at designe og redesigne digitale artefakter, selvstændigt eller i samarbejde med andre. Desuden skal eleverne myndiggøres digitalt, så de kan forholde sig kritisk og refleksivt til de digitale artefakters betydning for samfundet og deres eget liv.

Nyt om faglighed

Strukturerede samtaler styrker evalueringen af teknologiforståelse

Læringscirkler skaber et godt udgangspunkt for refleksion, når lærerne skal evaluere undervisningen i teknologiforståelse. Sådan lyder budskabet fra to ressourcepersoner i teknologiforståelsesforsøget.

Nyt fra forsøget

”Teknologiforståelse og afgangsprøver kan med fordel forenes”

Teknologiforståelse og naturfaglige afgangsprøver kan sagtens spille sammen. Men det kræver planlægning og til- og fravalg, mener Niels Anders Illemann Petersen, der er lektor på UCN i Aalborg.

Nyt fra skolerne

Uformelle samtaler giver nye lærere en god start på teknologiforståelse

På Holluf Pile Skole bliver nye lærere introduceret til teknologiforståelsesforsøget gennem en kombination af uformelle sofa-snakke og organiserede møder. ”Det er vigtigt at gøre teknologiforståelse spiseligt,” lyder det fra IT-vejleder og ressourceperson, Lars Stahl.

Om forsøget

Læs mere om forsøgets organisering, afprøvninger og aktiviteter.

FORLØB

Hent de didaktiske prototyper til undervisningen i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen i teknologiforståelse som og i fag.

MIDTVEJSEVALUERING

Forsøgets midtvejsevaluering viser bl.a., at eleverne bliver dygtigere, og at lærerne ser positivt på fagligheden.