Udviklingslaboratorierne

Fokus på udviklingslaboratorier er at videndele om og udveksle relevante forløb mellem de faglige udviklingsgrupper, men også at blive inspireret af forløb fra de deltagende skoler eller andre aktører – så længe de har fokus på formålet og videns- og færdighedsområderne i fagligheden teknologiforståelse.

Det er således ikke ambitionen i forsøget, at der skal udvikles nye forløb til al undervisningen på skolerne. Det er derimod ønsket, at den samlede forsøgspakke rummer forløb udviklet af forskellige aktører. Udviklingslaboratoriet skal i den sammenhæng bidrage til refleksioner om, hvordan et forløb, der måske har udspring i andre forsøg og tiltag, kan tilpasses faglighedsbeskrivelserne. Men også hvordan forløb udviklet til fx ”som fag” kan konverteres til afprøvning som tværfagligt forløb i afprøvningen af ”i fag”.

Endelig vil udviklingslaboratorierne indeholde inspirerende oplæg og perspektiver udefra på fagligheden, der kan tjene som fælles inspiration ind i fagudviklingen.