Korte udgaver af forløb

En række udvalgte forløb kan også findes i korte udgaver. De korte udgaver har til formål at formidle forløbenes centrale mål og aktiviteter kort og præcist. Du kan finde forløbene her:

https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaaelse/videnspakke-og-undervisningsforloeb?b=t5-t34