Inspiration fra forsøget

På følgende sider kan du finde inspiration til arbejdet med forsøgsfagligheden teknologiforståelse fra forskere, lærere og elever

I fire episoder sættes fokus på, hvordan fire af forsøgsskolerne – Hundested Skole, Munkekærskolen, Holluf Pile Skole og Bymarkskolen – har undervist i de fire kompetenceområder, som er grundelementerne i teknologiforståelsen, nemlig digital myndiggørelse, digital design og designprocesser, computationel tankegang og teknologisk handleevne. De fire kompetenceområder spiller sammen i en symfonisk tankegang, og kan – eller skal – ikke adskilles i praksis.

Find podcasten her https://emu.dk/grundskole/teknologiforstaaelse/podcastserie-om-teknologiforstaaelse-i-grundskolen

Og find meget mere inspiration herunder i artikler om afprøvningen, videopræsentationer af kompetenceområderne samt videoer med skolerne i forsøget.

Artikler

Inspirationsartikler om forsøgsfagligheden og erfaringer fra forsøgsskolerne

Video

I fem korte videoer præsenteres forsøgsfagligheden og de fire kompetenceområder

Video

I seks korte videoer præsenteres forsøgsfagligheden fra både et lærer- og et elevperspektiv.