PRESSEMEDDELELSE: Forsøget med teknologiforståelse er blevet slutevalueret, og evalueringen viser bred enighed om, at teknologiforståelse er en relevant, vigtig og krævende faglighed.

Nyt fra skolerne

Skoler arbejder videre med teknologiforståelse efter forsøget

Begynd med lærere, der er motiverede, og gør prototyperne til skolens egne. Følges de to råd, er der gode muligheder for at holde fast i teknologiforståelsesfagligheden efter forsøget, siger ressourceperson.

Nyt fra skolerne

Netværk holder teknologiforståelsen i gang efter forsøgsperioden

Når forsøget med teknologiforståelse slutter, vil forsøgsfagligheden leve videre frem til 2022 i praktikernetværk, der både opbygger og spreder viden til nye skoler og holder gryden i kog hos forsøgsskolerne.

NYT FRA SKOLERNE

Teknologiforståelse kan styrke elevernes faglige udvikling på specialskoler

Når eleverne på Skolen ved Nordens Plads bliver opslugt af teknologiforståelse, kan lærerne som sidegevinst også fastholde dem bedre i de andre fag, fortæller ressourceperson.

Nyt fra skolerne

Podcast i fire afsnit om teknologiforståelse

Podcastserien om teknologiforståelse i folkeskolen sætter fokus på erfaringerne med undervisningen i forsøgsfaget teknologiforståelse i folkeskolen og sammenhængen mellem fagets teoretiske grundlag og selve undervisningen i de 46 skoler, som har deltaget i Forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning.

Nyt fra skolerne

Tværfaglighed kan give elever og lærere succes med teknologiforståelsen

Elever og lærere oplever ekstra værdi, når de arbejder på tværs af flere fag med teknologiforståelse. Tilsammen skaber fagene kvalitet i både elevernes produkter og læring, fortæller lærer og fagudvikler.

Nyt fra skolerne

Elever og lærere er nysgerrige på teknologiforståelse: Nyt valgfag fyldt op

Begejstringen for teknologiforståelse på Aabybro Skole har været stor efter en afprøvning i 3. klasse, og nu kan 7. klasse få faget som valgfag. Lærer Peter Carlsen fortæller, hvordan TEK-gløden er spredt.

Nyt fra skolerne

Skoleledere: Vi skal danne og fremtidssikre elever med teknologiforståelse

Skoleledere skal formidle, at teknologiforståelse bidrager til almen dannelse og til den fremtidssikring, folkeskolen skal give eleverne. Det fortæller to skoleledere, der deltager i teknologiforståelsesforsøget.

Nyt om faglighed

Strukturerede samtaler styrker evalueringen af teknologiforståelse

Læringscirkler skaber et godt udgangspunkt for refleksion, når lærerne skal evaluere undervisningen i teknologiforståelse. Sådan lyder budskabet fra to ressourcepersoner i teknologiforståelsesforsøget.

Nyt om faglighed

”Teknologiforståelse og afgangsprøver kan med fordel forenes”

Teknologiforståelse og naturfaglige afgangsprøver kan sagtens spille sammen. Men det kræver planlægning og til- og fravalg, mener Niels Anders Illemann Petersen, der er lektor på UCN i Aalborg.

Nyt fra skolerne

Uformelle samtaler giver nye lærere en god start på teknologiforståelse

På Holluf Pile Skole bliver nye lærere introduceret til teknologiforståelsesforsøget gennem en kombination af uformelle sofa-snakke og organiserede møder. ”Det er vigtigt at gøre teknologiforståelse spiseligt,” lyder det fra IT-vejleder og ressourceperson, Lars Stahl.

Nyt om faglighed

3 gode råd til at skabe forbindelse mellem kommuner og skoler

Hvordan sikrer man et godt samarbejde mellem kommuner og skoler i teknologiforståelsesforsøget, og hvilken værdi giver et tæt parløb? Læs med her og bliv inspireret af tre gode råd.

Nyt om faglighed

Fagteams kan kvalificere undervisning i den nye faglighed teknologiforståelse

Et velfungerende fagteam kan fremme og kvalificere undervisningen i en ny faglighed som teknologiforståelse. Men hvordan skabes det gode fagteam? Læs erfaringerne fra to skoler, som deltager i forsøg med teknologiforståelse.

Nyt om faglighed

Redidaktisering af prototyperne sikrer en dynamisk undervisning

”Prototyperne er eksemplariske og kan tilpasses konteksten på den enkelte skole, hvis man fortsat arbejder ud fra fælles mål.” Sådan lyder budskabet fra ressourceperson på Sofiendalskolen i Aalborg Mark Krogh Holler, der her giver sit bud på, hvordan man bedst redidaktiserer prototyperne.

Nyt om faglighed

Undervisning fra et elevperspektiv understøtter motivation i teknologiforståelse

Hvordan sikrer man, at eleverne i teknologiforståelsesforsøget forbliver motiverede? Undervisningsforløb med udgangspunkt i elevernes livsverden kan være en af måderne.

Nyt fra skolerne

Skolevideoer viser elevers engagement i tekforsøget

I seks nye skolefilm præsenterer elever og lærere deres erfaringer med teknologiundervisning i praksis. Med to slags videoer er der mulighed for at få en forståelse for forsøget fra flere perspektiver. Den ene slags er elev-videoer, hvor eleverne selv fortæller om deres oplevelser og hverdag. Den anden slags er lærerrettet og fokuserer på anvendelsen af prototyper.

Nyt fra skolerne

Robotter understøtter teknologiforståelse i billedkunst

På Hørsholm Skole har robotter og teknologi fundet vej ind i billedkunstlokalet. Samtidig har skolen samlet undervisningen i ét forløb over en eller flere dage. ”Det har både lærer og elever været glade for,” lyder det fra ressourceperson Frederik Aggerholm.

Nyt fra skolerne

Undervisning i samfundsfag og teknologi giver eleverne forståelse for den digitale udvikling

Forløb om falske webshops, forbrugeradfærd og politiske kampagner forener samfundsfag og teknologiforståelse på Antvorskov skole i Slagelse. ”Eleverne skal blive bevidste om, hvordan teknologier påvirker dem og vores samfund,” lyder det fra fagudvikler Anders Stig Christensen.

Nyt om faglighed

Teknologiundervisning i dansk øger elevernes sprogbevidsthed og kritiske sans

Sproglig bevidsthed og kritisk sans er kernen af teknologiforståelse i danskundervisningen, lyder det fra ph.d. og lektor i dansk Rasmus Fink Lorentzen. Det er nemlig vigtigt, at børn kan gennemskue de teknologier, der styrer vores adfærd.

 

Nyt fra skolerne

Film og computerspil gør teknologiundervisning vedkommende

På skolen i Peder Vedels Gade er film og computerspil en fast del af teknologiforståelse som fag i specialklasser. Den virtuelle verden kan bruges til at forklare den virkelige verden, lyder budskabet fra lærer Anders Bragge.

Nyt fra skolerne

”Vi bruger analoge værktøjer til at forklare det digitale”

Bymarkskolen i Hobro har arbejdet med teknologiforståelse i dansk i indskolingen. I 1. klasse har lærerne haft succes med at bruge pap og papir til undervisningen i digital myndiggørelse og forløbet ”min mobiltelefon.”

Nyt fra skolerne

Samarbejdsaftaler og tålmodighed baner vejen for teknologiforståelse i fag

Lokale samarbejdsaftaler kan være en god måde at komme godt fra start med teknologiundervisning i fag. Og kan man acceptere, at det er en proces, er man allerede nået langt, lyder rådet fra flere skoler, der er en del af forsøget.

Nyt fra skolerne

Mediepatrulje og læringsfestival samler skolen om teknologiforsøget

Læringsfestivaler, elev-eksperter og fælles forberedelsestid. Det er nogle af de elementer, som kan skabe opbakning fra alle på skolen til teknologiforståelsesforsøget – i hvert fald hvis man spørger flere af forsøgets skoler.

Nyt fra skolerne

"Det er ok, at man ikke kan det hele på forhånd"

Forsøget med teknologiforståelse lykkes bedst, når skolens lærere, vejledere og ressourcepersoner støtter hinanden og tilpasser undervisningen til deres elever. Og så skal man turde kaste sig ud i det, selv om man ikke er ekspert, lyder det fra to af forsøgets nordjyske skoler.

nyt om faglighed

Hvilke teknologier kræver teknologiforståelse?

Med teknologiforståelse arbejder forsøgsskolerne med en helt ny faglighed, men skal også til at arbejde med materialer, der for nogle skoler vil være helt nye. Men hvilke teknologier er der brug for at kunne arbejde fornuftigt med teknologiforståelse, og hvordan får man adgang til teknologierne? Her får du et par gode råd om anskaffelse af teknologi til teknologiforståelse.

Nyt fra skolerne

Inspirationsfilm til lærere, der skal i gang med kodning

Filmkompagniet har udarbejdet fire film om kodning til matematiklærere og andre, der er nysgerrige på teknologiforståelse. Filmene rummer praksiseksempler fra 4., 6. og 8. klasse.

Nyt fra skolerne

TV2-INDSLAG OM ØSTERVANGSSKOLEN

Undervisningsminister Merete Riisager besøgte d. 25. marts 2019 Østervangskolen for at høre om, hvordan man på skolen griber forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning an. Skoleleder Jens Damkjær, lærer og ressourceperson Anne Ørskov samt flere børn fortæller.

Nyt fra skolerne

Undervisning i teknologiforståelse kræver mod og nysgerrighed

På TEK-konferencen på Danmarks Læringsfestival d. 13. marts tog skoler, fagudviklere samt eksperter vigtige spadestik ned i, hvordan teknologiforståelse kan se ud som fag og faglighed i folkeskolen. Det er ingen enkel opgave, men man skal turde kaste sig ud i det, lød det.

Nyt fra skolerne

Lærere får fingrene i teknologien på kick off-dagene

Kickoff-dagene for forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er afviklet. For mange lærere fra forsøgets 46 skoler er det første gang, de gør sig erfaringer med teknologi i en faglig kontekst.

Nyt fra skolerne

Skoler ser frem til at styrke elevernes dannelse med teknologiforståelse

Undervisningsministeriets forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er skudt i gang, og på Østervangsskolen i Favrskov og Trekløverskolen i Silkeborg går både ledelse og medarbejdere ind i det med store forventninger.