3 gode råd til at skabe forbindelse mellem kommuner og skoler

August 2020 - Hvordan sikrer man et godt samarbejde mellem kommuner og skoler i teknologiforståelsesforsøget, og hvilken værdi giver et tæt parløb? Læs med her og bliv inspireret af tre gode råd.

(Foto: Unsplash)

Vejle Kommune har iværksat flere initiativer, der understøtter det tætte samarbejde mellem kommunen og skoler. Egtved Skole er en del af teknologiforståelsesforsøget, men kommunen arbejder bredt med fagligheden.

Chefkonsulent i kommunen Mads Bo-Kristensen deler erfaringer om, hvordan man kan skabe et godt samarbejde mellem forvaltning og skoler i teknologiforståelsesforsøget.

1. Skab forbindelse mellem skolerne

”Som konsulent er det vigtigste, at jeg har en god kontakt til skolerne.”

Det er sådan, Mads Bo-Kristensen indleder, når han skal fortælle om sin rolle som bindeled mellem kommunen og skolerne. Den gode kontakt skaber han typisk ved at gøre noget ud af kontakten til både ledelsespersoner og undervisere på skolerne og sørge for at besøge skolerne jævnligt.

Når vi har en god kontakt, kan vi støtte op om ledelsen i projektet. Som kommune er vi med til at facilitere kontakten mellem lærerne på kommunens skoler,” siger han.

Det lyder måske enkelt, men Mads Bo-Kristensen påpeger, at det kan være sværere at skabe forbindelse mellem skolerne, end man regner med.

”Det handler om at sætte ansigter og fagligheder på nogle, der sidder med de samme udfordringer. Det er ikke altid lige nemt. I teknologiforståelse har vi at gøre med et forsøg, der har et særligt fokus, men mange af temaerne og problematikkerne eksisterer også andre steder. Den viden og de erfaringer kan man med fordel drage nytte af,” siger han.

2. Synligheden skal gå begge veje

Et andet vigtigt element for det gode samarbejde er, at begge parter gør sig synlige.

”Det er vigtigt, at jeg ikke bliver en gæst fra kommunen. Jeg skal være synlig og kendes fra sammenhænge som fx oplæg til læringsseminarer mv. Men det er også vigtigt, at skolen bliver trukket ind og bliver synlig i en kommunal sammenhæng,” siger Mads Bo-Kristensen.

Netop derfor arbejder kommunen også målrettet for at inddrage skolen i relevante sammenhænge. Det gælder fx, når skoleledere holder præsentationer om teknologiforståelse til møder med andre skoleledere og repræsentanter fra kommunen. Den dialog er vigtig, forklarer han.

”Det særlige fokus på videndeling er guld værd i forhold til den inspiration, der er på tværs af skolerne. Det handler også om, at når man præsenterer det, man arbejder med, bliver man selv endnu klogere på det. En god feedback og dialog er med til at kvalificere arbejdet yderligere. Andre inspireres, og man bliver selv skarpere,” siger han.

3. Søsæt initiativer, der skaber netværk

Vejle Kommune har flere inspirerende initiativer, der længe har understøttet teknologiforståelse som faglighed og skabt forbindelser mellem kommunen og skolerne – og skolerne indbyrdes.

Blandt andet afholder kommunen en årlig Robot-Galla og et ”mini-maker faire”, der også har fokus på teknologiforståelse. I samarbejde med Silkeborg, Kolding og Middefart afholder kommunen desuden en årlig konference, FabLearn.dk. Kommunen har et centralt fablab, som alle kan benytte. Der er over tid også blevet etableret makerspaces på mange af skolerne.

Vejle kommune har sammen med Silkeborg, Kolding og Middelfart fået tildelt midler fra A.P. Møller Fonden til at oprette en uddannelse om teknologiforståelse for lærere og pædagoger. Ledere fra kommunens skoler er tæt knyttet til initiativet.

”Det er meget vigtigt for os, at vi er med til at stimulere netværksskabelsen. De her initiativer er med til at opbygge samarbejde og netværk blandt ledere og lærere,” siger Mads Bo-Kristensen.

Der eksisterer også en digitaliseringsgruppe i kommunen, som diskuterer teknologiforståelse i en bred kontekst. Lederne fra skolerne er en del af digitaliseringsgruppen og er med til at præge diskussionen. Derudover er de bl.a. med til at arrangere temadage for øvrige lederkolleger.

”Vejle Kommune har fokus på børns læring af det 21. århundredes kompetencer. Disse kompetencer går hånd i hånd med teknologiforståelse. Derfor arbejder vi med at klæde lærere og ledere på til opgaven. Den efterfølgende videndeling og kompetenceudvikling er også vigtigt, så man ikke bare sætter gang i noget uden at følge det til dørs,” slutter han.

Tre råd til, hvordan man skaber et samarbejde mellem forvaltning og skoler:

  1. Det er en god idé at den kommunale repræsentant sikrer et godt og bredt netværk, bl.a. ved at skabe kontakt til ledelsen og være til stede på skolerne.
  2. Det er en fordel at skabe synlighed omkring samarbejdet og sikre en tovejskommunikation. På den måde er man med til at inspirere og kvalificere arbejdet yderligere.
  3. Forsøg at oprette initiativer i kommunen, der stimulerer netværksdannelsen blandt undervisere og ledere.