Skoler ser frem til at styrke elevernes dannelse med teknologiforståelse

Undervisningsministeriets forsøg med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er skudt i gang, og på Østervangsskolen i Favrskov og Trekløverskolen i Silkeborg går både ledelse og medarbejdere ind i det med store forventninger.

Billede: Mindre barn med en tablet (Photo by Kelly Sikkema on Unsplash.com).

”Jeg glæder mig til at træne eleverne i at slå sig mere løs, når de skal finde løsninger på problemstillinger, og når de arbejder med at forbedre og forfine et produkt. Og jeg håber, at vi når frem til en praksis, som vi kan tage med ind i mange andre af skolens fag, fx i procesorienteret skrivning i dansk.”

Sådan siger lærer og ressourceperson på Østervangskolen Anne Ørskov. Pædagogisk leder Karen Gubi Duelund fra Trekløverskolen ser også potentialet:

”Jeg holder særligt af tanken om, at eleverne får lov til selv at designe deres svar på nogle af de udfordringer, som de gerne vil have løst. Teknologien er en forlængelse af fantasien, der rent faktisk gør mange ting mulige,” siger hun.

Ny tid medfører nye behov

Karen Gubi Duelund vurderer, at teknologiens rolle i dag medfører et behov for, at eleverne får indarbejdet evnen til at forholde sig til teknologi i deres almene dannelse. Christian Rodbjerg, der er lærer og ressourceperson på Trekløverskolen, uddyber:

”Mange af eleverne er dygtige brugere af teknologi og navigerer let på mange forskellige platforme. Men vi oplever, at de sjældent forholder sig kritisk til teknologierne, ligesom de ofte mangler viden om, hvad der styrer teknologierne, og om de digitale fodspor, de efterlader. Mange elever mangler også evner til at kunne skabe med teknologi.”

Christian Rodbjerg fortæller, at man i forvejen arbejder med designtænkning og digitale teknologier på Trekløverskolen. Han forventer, at forsøget med teknologiforståelse vil styrke det arbejde ved at give klare pædagogiske og didaktiske rammer for at skabe sammenhæng og progression for teknologiforståelse gennem hele skoleforløbet.

Deltagelse i forsøget giver et forspring

På både Østervangskolen og Trekløverskolen er det vurderingen, at skolerne i forsøget får et forspring i forhold til en dagsorden, som kommer til at fylde meget fremover.

”Vi tror på, at teknologiforståelse fremadrettet vil være på dagsordenen på alle danske skoler, så vi ser forsøget som en mulighed for at få indflydelse på og et indblik i faget,” forklarer Karen Gubi Duelund.

Anne Ørskov supplerer: ”Jeg håber, at vi bliver bedre rustet til at undervise i teknologiforståelse, når det kommer som faglighed for alle skoler – så er vi bedre forberedt, idet vi har haft indhold og arbejdsmåder i hænderne i længere tid.”

Se indslag fra TV Østjylland, hvor undervisningsminister Merete Riisager d. 25. marts 2019 besøger Østervangskolen (åbner nyt vindue).

FAKTA

De i alt 46 skoler i forsøget afprøver og udvikler frem til 2021 to modeller for at arbejde med teknologiforståelse – enten som selvstændigt fag eller som faglighed integreret i eksisterende fag. Både Østervangskolen og Trekløverskolen arbejder med teknologiforståelse som selvstændigt fag, på Østervangskolen i indskolingen og på Trekløverskolen på overbygningen. Modellerne evalueres løbende med henblik på tilpasning. Læs mere om forsøget.