Lærere får fingrene i teknologien på kick off-dagene

marts 2019 - Kickoff-dagene for forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning er afviklet. For mange lærere fra forsøgets 46 skoler er det første gang, de gør sig erfaringer med teknologi i en faglig kontekst.

Billede: Matematiklærerne Carsten Møller fra Sødalskolen og Joachim Hansen fra Herstedøster Skole deltog på kick off-dagene i Odense d. 25. og 26. februar, hvor de fik mulighed for at forsøge sig med en robot.

Der har været afviklet kick off-dage for alle forsøgets skoler, hvor spørgsmål som disse har været i fokus: Hvorfor er teknologiforståelse en ny faglighed? Hvordan kan fagligheden komme til udtryk i undervisningen?

Skolerne har på kick off-dagene haft lejlighed til at drøfte den nye faglighed og dele overvejelser og erfaringer med andre skoler. Derudover har konsortiets faglige eksperter givet oplæg, ligesom der har været mulighed for at få førstehåndserfaring med teknologien.

ProBot tegner et hus

Matematiklærerne Carsten Møller fra Sødalskolen og Joachim Hansen fra Herstedøster Skole deltog på kick off-dagene i Odense d. 25. og 26. februar, hvor de fik mulighed for at forsøge sig med en robot. I den korte film herunder, som er optaget på kick off-dagene, er Carsten og Joachim i gang med at programmere robotten ”ProBot” til at tegne et hus sammensat af geometriske figurer som et led i arbejdet med forløbet ”Robotter og banestreger”.