Uformelle samtaler giver nye lærere en god start på teknologiforståelse

September 2020 - På Holluf Pile Skole bliver nye lærere introduceret til teknologiforståelsesforsøget gennem en kombination af uformelle sofa-snakke og organiserede møder. ”Det er vigtigt at gøre teknologiforståelse spiseligt,” lyder det fra IT-vejleder og ressourceperson, Lars Stahl.

(Foto: Unsplash)

Det uformelle møde på gangen, i sofaen eller over en kop kaffe giver tryghed for nye lærere på Holluf Pile Skole i Odense, når de skal introduceres til teknologiforståelsesforsøget.

Det er Lars Stahl, der er skolens IT-vejleder og ressourceperson, der ikke tøver med at bruge sofa-snakke og uformelle kaffe-stunder som et led i onboardingen af nye lærere til forsøget.

”Hvis jeg kan fornemme, at særligt de nye lærere i forsøget er mindre begejstrede for forsøget, så sætter jeg mig ned og drikker en kaffe med dem. Jeg prøver at finde nogle kanaler, der kan gøre tingene lidt lettere,” siger han og forklarer, at det handler bl.a. om at møde kolleger i deres egen forståelse af deres fag.

”Som dansklærer kan videoproduktion være en måde at inddrage teknologiforståelse i undervisningen. Videoproduktion er for de fleste noget, der ikke er helt uigenkendeligt. Det kan derfor gøre det nemmere for lærere at blive præsentere for noget, de som udgangspunkt kender til i forvejen, men hvor de blot skal tviste det lidt,” fortæller Lars Stahl og tilføjer, at den slags samtaler nogle gange er lettere i uformelle rammer.

Teknologiforståelse skal gøres spiseligt
Foruden de spontane møder, har Lars Stahl også fokus på en række andre metoder, der kan hjælpe nye lærere på vej. Mantraet er, at en kompleks udfordring kræver en kompleks løsning. Derfor navigerer han i et bredt spektrum af tiltag, som skal gøre teknologiforståelse spiseligt for alle.

”Vi har mange forskellige tiltag, hvor noget rammer nogle kolleger, mens andet tiltaler andre. Hos os er hele årgangen på tre klassetrin med i forsøget. Derfor er nogle lærere også med, selvom de måske ikke nødvendigvis har en interesse for det. Det er selvfølgelig en udfordring, fordi det er en broget flok, som skal sætte sig ind i en ny måde at tænke undervisning på, og samtidig ikke skræmmes væk af den nye faglighed,” siger han.

Formøder og sparring
Som et af de andre tiltag har skolen, udover at deltage i læringsseminarerne, også valgt at afholde egne ”formøder”. Her kan lærerne i samarbejde med ressourcepersoner og it-vejledere dykke ned i fagligheden, inden undervisningen går i gang.

”Der er meget information om forsøget, som kan være svært at forstå. Derfor har vi oplevet et behov for at gennemgå det grundigt i et lukket forum med resten af skolens nye lærere, så de kan tale sammen om det i øjenhøjde og få hjælp til at folde prototyperne ud,” siger Lars Stahl.

Erfarne kolleger, som allerede er sat godt ind i teknologiforståelse, spiller også en rolle for introduktionen af nye lærere. De erfarne stiller deres hjælp til rådighed – både i startfasen og løbende.

”De erfarne har været gode til at sparre med de nye lærere, give gode råd til, hvordan man griber det hele an og delt ud af deres erfaringer og de områder, hvor de selv har mødt benspænd,” forklarer han.

Hjælpepatrulje i Odense Kommune
Odense har som kommune satset på teknologi ved bl.a. at starte projektet Børnene i Robotbyen – en kommunal indsats for teknologiforståelse og teknologidannelse for alle børn og unge i Odense.

Når lærerne på Holluf Pile Skole oplever, at de har brug for lidt ekstra hjælp i undervisningen, kan de ikke alene få den fra skolens egne tre it-vejledere, de kan også benytte en ”kommunal nødtelefon.” Børnene i Robotbyen har nemlig oprettet en pulje af teknologikyndige lærere, som skolerne i kommunen kan tilkalde. Projektet understøtter på den måde skolens arbejde med teknologiforståelse.

”Vi skal forsøge at få så mange som muligt til at blive glade for forsøget, men jeg er også bevist om, at der vil være nogen, der ikke føler sig set og hørt. Men alle lærerne skal vide, at vi er her, og vi er klar til at hjælpe,” siger Lars Stahl afsluttende.

Her er nogle af de elementer, som skolen har brugt i introduktionen:

  • Uformelle samtaler inden, under og efter forløb med teknologiforståelse
  • Formøder med de nye lærere
  • Sparring med og hjælp fra erfarne kolleger
  • Hjælp fra ressourcepersoner og it-vejledere
  • Kommunens opbakning og støtte