De fire kompetenceområder

Videoerne herunder introducerer den samlede faglighed i forsøgsfaget og præsenterer de fire kompetenceområder.

Kompetenceområder

I forsøget arbejder 46 skoler med teknologiforståelse som enten et selvstændigt fag eller som en faglighed integreret i udvalgte eksisterende fag: dansk, matematik, billedkunst, natur/teknologi, håndværk og design, samfundsfag og fysik/kemi.

Den nye faglighed bygger på disse fire kompetenceområder:

  1. digital myndiggørelse, herunder kritisk undersøgelse og forståelse af digitale artefakter som apps
  2. digital design med vægt på at tilrettelægge og gennemføre designprocesser
  3. computationel tankegang, hvor eleverne skal analysere, modellere og strukturere data og dataprocesser
  4. teknologisk handleevne, der bl.a. handler om at mestre computersystemer, digitale værktøjer og at kunne programmere

Udvikling af fagligheden

Teknologiforståelse som selvstændigt fag og som del af en række af de eksisterende fag i folkeskolen er fagligt udviklet af en rådgivende ekspertskrivegruppe under ledelse af professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, og direktør Michael E. Caspersen, It-vest. Ekspertskrivegruppen bestod derudover af ca. 20 videnspersoner fra universiteter og professionshøjskoler, lærere og ministeriets læringskonsulenter.

Læs også mere om forsøget og udviklingen af kompetenceområderne på emu.dk (åbner nyt vindue).

 

Formandsskabet for ekspertskrivegruppen for teknologiforståelse, Ole Sejer Iversen og Michael E. Caspersen, har også udarbejdet en ordliste. Ordlisten skal ses som et understøttende værktøj til arbejdet med forsøgsfagligheden teknologiforståelse. Målgruppen for ordlisten er medarbejdere på professionshøjskoler, som arbejder med teknologiforståelse i folkeskolen, og lærere i folkeskolen, der underviser i teknologiforståelse.

Ordlisten kan findes på emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse/ordliste