Baggrund for forsøget

Videoerne herunder introducerer den samlede faglighed i forsøgsfaget og præsenterer de fire kompetenceområder.

Kompetenceområder

I forsøget arbejder 46 skoler med teknologiforståelse som enten et selvstændigt fag eller som en faglighed integreret i udvalgte eksisterende fag: dansk, matematik, billedkunst, natur/teknologi, håndværk og design, samfundsfag og fysik/kemi.

Den nye faglighed bygger på disse fire kompetenceområder:

  1. digital myndiggørelse, herunder kritisk undersøgelse og forståelse af digitale artefakter som apps
  2. digital design med vægt på at tilrettelægge og gennemføre designprocesser
  3. computationel tankegang, hvor eleverne skal analysere, modellere og strukturere data og dataprocesser
  4. teknologisk handleevne, der bl.a. handler om at mestre computersystemer, digitale værktøjer og at kunne programmere

Udvikling af fagligheden

Teknologiforståelse som selvstændigt fag og som del af en række af de eksisterende fag i folkeskolen er fagligt udviklet af en rådgivende ekspertskrivegruppe under ledelse af professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, og direktør Michael E. Caspersen, It-vest. Ekspertskrivegruppen bestod derudover af ca. 20 videnspersoner fra universiteter og professionshøjskoler, lærere og ministeriets læringskonsulenter.

Læs også mere om forsøget og udviklingen af kompetenceområderne på emu.dk (åbner nyt vindue).

 

Formandsskabet for ekspertskrivegruppen for teknologiforståelse, Ole Sejer Iversen og Michael E. Caspersen, har også udarbejdet en ordliste. Ordlisten skal ses som et understøttende værktøj til arbejdet med forsøgsfagligheden teknologiforståelse. Målgruppen for ordlisten er medarbejdere på professionshøjskoler, som arbejder med teknologiforståelse i folkeskolen, og lærere i folkeskolen, der underviser i teknologiforståelse.

Ordlisten kan findes på emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse/ordliste

 

 

Praktikernetværk for teknologiforståelse

Som led i udviklingen i teknologiforståelse i folkeskolen er der I slutningen af 2019 startet et netværk for skoler med interesse for teknologiforståelse. Projektets formål var at opbygge kompetencenetværk via regionale netværksmøder for praktikere, at opbygge viden på Centre for Undervisningsmidler (CFU) samt at producere materialer, der kan understøtte skoler i praksis. Initiativet støtter op om det igangværende forsøg med teknologiforståelse på 46 grundskoler, der evalueres i 2021.

 

Videreførelse og udvidelse af praktikernetværk

CFU (Center for undervisningsmidler) ved alle seks professionshøjskoler er gået sammen om en landsdækkende indsats i form af videreførelse og udvidelse af praktikernetværket for at støtte og løfte skoler, der gerne vil arbejde med teknologiforståelse i grundskolen. Praktikernetværket er for kommuner, skoleledere, pædagogisk personale og professionshøjskoler, der gerne vil lære mere om teknologiforståelse. På netværkets arrangementer kan lærerne få kompetencer til at igangsætte, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter med teknologiforståelse.

Frem til august 2022 vil der blive afholdt regionale netværk og workshops rundt om i landet. Derudover vil der blive tilrettelagt individuelle forløb for skoler og kommuner, som målrettes skolernes behov og udgangspunkt. Netværk og kompetenceudvikling bliver drevet af CFU-konsulenter på landets professionshøjskoler. CFU-konsulenterne arbejder tæt sammen med skoler og kommuner om kompetenceudvikling på grundskoleområdet.

Læs også mere om praktikernetværket på EMU og  CFUs egen side om teknologiforståelse