Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål om projektets tilrettelæggelse og generelle gennemførelse? Kontakt den nationale projektledelse:

  • Programleder Dorte Stage Mølgaard
    Københavns Professionshøjskole
    dosm@kp.dk

OM FORSØGET

Er du interesseret i, hvilke skoler der deltager i forsøget og med hvilket fokus?

Emu.dk

Hent mere viden om teknologiforståelsesforsøget på Undervisningsministeriets hjemmeside emu.dk.