Om forsøget med teknologiforståelse i folkeskolen

Forsøget med teknologiforståelse blev gennemført af et konsortium bestående af samtlige danske professionshøjskoler og Rambøll i samarbejde med de 46 forsøgsskoler.

Hvis du vil vide mere om Børne- og Undervisningsministeriets arbejde med teknologiforståelse, så kan du besøge følgende hjemmeside https://www.emu.dk/grundskole/teknologiforstaelse.

Har du spørgsmål om forsøgets tilrettelæggelse og generelle gennemførelse? Kontakt den nationale projektledelse:

 • Projektleder Margit Holm Basse
  Københavns Professionshøjskole
  mahn@kp.dk, 24 29 63 13
 • Projektleder Thomas Seiger Behrens
  Københavns Professionshøjskole
  thbe@kp.dk, 41 89 83 05
 • Projektleder Cille Iversen
  Københavns Professionshøjskole
  ciiv@kp.dk, 51 38 03 84
 • Projektleder Morten Velsing Nielsen
  Københavns Professionshøjskole
  mven@kp.dk, 51 38 06 47

Skolerne i forsøget

Se hvilke skoler der har deltaget i forsøget og med hvilket fokus?

Forsøgets organisering

Læs om hvordan forsøget var organiseret

Evaluering

Få mere viden om evalueringen af forsøget med teknologiforståelse