Aktiviteterne i forsøget understøtter skolernes afprøvning

Forsøgets 46 skoler skal deltage i en lang række aktiviteter, som ruster dem til deltagelse, samler op på erfaringer og løbende informerer forsøget, så det kan tilpasses og forfines.

Kommende aktivitet

Udviklingslaboratorium

Udviklingslaboratoriet har fokus på den faglige udvikling af prototyper til afprøvning i foråret 2020 i samspil mellem fagudviklerne og skolernes ressourcepersoner. Sigtet er både at kvalificere fagudviklingen og styrke ressourcepersonernes og ledelseskonsulenternes viden og kompetence i teknologiforståelse som faglighed.

 

Program for d. 2. oktober kommer snarest

 

Seneste aktivitet

Læringssemniar

Formålet er at styrke arbejdet med den didaktik og teknologi, der er i spil i prototyperne, og det skal således bidrage til et bredere indblik i, hvordan undervisning i teknologiforståelse kan udfolde sig – både som fag og i fag.

 

se slides fra læringssemniar d. 7 august 2019 længere nede på siden.

 

Seneste aktiviteter

Som en del af Tekforsøget bliver der løbende afholdt interne og eksterne aktiviteter, som er en del af koordineringen og udførelsen af forsøget. Denne side vil i høj grad være dedikeret til at beskrive den interne aktivitet som sker blandt de deltagende parter. Det vil blandt andet være her slideshows fra vores arrangementer vil ende.

 

Årligt læreringseminar 7. august 2019

Program 6.-7. august 2019

Velkomst og afslutning 7.august 2019 V. Margit Holm Basse

Dagens første oplæg var rettet mod ledelse og ressourcepersoner

Oplægget hed Ledelse af forsøgsprogrammet for ledelser Læringsseminar

Workshops afholdt på dagen

 

Fagligt netværk 6. august 2019

Program 6.-7. august 2019

Hele arrangement blev skudt igang på UCL V. Margit Holm Basse

TEK Velkomst Fagligt netværk 6. august 2019

Programmet stod på gennemgangen af efterårets prototyper i hver af de 15 arbejdsgrupper.