Aktiviteterne i forsøget understøtter skolernes afprøvning

Forsøgets 46 skoler skal deltage i en lang række aktiviteter, som ruster dem til deltagelse, samler op på erfaringer og løbende informerer forsøget, så det kan tilpasses og forfines.

Kommende aktivitet

Fagligt netværk

Det faglige netværk vil d. 8. januar fokusere på introduktionen af prototyper til 2. fase del 2. Arrangementet vil finde sted i UCL i Odense.

Seneste aktivitet

Udviklingslaboratorium

Udviklingslaboratoriet havde fokus på den faglige udvikling af prototyper til afprøvning i foråret 2020 i samspil mellem fagudviklerne og skolernes ressourcepersoner. Sigtet var både at kvalificere fagudviklingen og styrke ressourcepersonernes og ledelseskonsulenternes viden og kompetence i teknologiforståelse som faglighed.

 

Program for d. 2. oktober kan findes her

 

 

Udover de to tidsplaner udarbejdet til skolerne, er der også blevet lavet en mere detaljeret oversigt over alle aktiviteter udført i sammenhæng med Tekforsøget. Den tidsplan kan findes her: Tidsplanen for skoler: udarbejdet 2019/10/29

Seneste aktiviteter

Som en del af Tekforsøget bliver der løbende afholdt interne og eksterne aktiviteter, som er en del af koordineringen og udførelsen af forsøget. Denne side vil i høj grad være dedikeret til at beskrive den interne aktivitet som sker blandt de deltagende parter. Det vil blandt andet være her slideshows fra vores arrangementer vil ende.

Udviklingslaboratorium 2.  oktober 2019

Program 2. oktober

Programmeringsdidaktiske principper

V. Michael Caspersen, direktør, adjungeret professor, ph.d., It-vest – samarbejdende universiteter

Komplekse problemer

V. Stine Eising-Duun, ph.d. og lektor, Kommunikation – IT og Læringsdesign, Aalborg Universitet

Årligt læreringseminar 7. august 2019

Program 6.-7. august 2019

Velkomst og afslutning 7.august 2019 V. Margit Holm Basse

Dagens første oplæg var rettet mod ledelse og ressourcepersoner

Oplægget hed Ledelse af forsøgsprogrammet for ledelser Læringsseminar

Workshops afholdt på dagen

 

Fagligt netværk 6. august 2019

Program 6.-7. august 2019

Hele arrangement blev skudt igang på UCL V. Margit Holm Basse

TEK Velkomst Fagligt netværk 6. august 2019

Programmet stod på gennemgangen af efterårets prototyper i hver af de 15 arbejdsgrupper.