Forsøgets organisering

Forsøget løber fra februar 2019 til sommeren 2021, består af selvstændige indsatser og er bygget op om afgrænsede afprøvningsfaser. Der evalueres løbende med henblik på tilpasning af forløb og understøttende beskrivelser.

Billede: Ung mand med virtual reality-briller (Photo by Billetto Editorial on Unsplash.com).

Forsøget afprøver to modeller for arbejdet med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning: dels som selvstændigt fag på samme klassetrin, dels som integreret i eksisterende fag i 1. til 9. klasse.

De to modeller afprøves i hvert sit delforsøg, hver med tre indsatser. I delforsøg 1 afprøves teknologiforståelse som selvstændigt fag i indskolingen hhv. på mellemtrinnet og i udskolingen, dvs. med i alt tre indsatser.

I delforsøg 2 afprøves teknologiforståelse i tre andre selvstændige indsatser, hvor teknologiforståelsen integreres i eksisterende fag.

  • I indskolingen integreres teknologiforståelse i matematik, dansk, natur/teknologi og billedkunst.
  • På mellemtrinnet integreres teknologiforståelse i matematik, dansk, natur/teknologi samt håndværk og design.
  • I udskolingen integreres teknologiforståelse i matematik, dansk, fysik/kemi og samfundsfag.

Forsøgets to modeller er illusteret herunder:

Illustration af de tre indsatser i delforsøg 1

Illustration af de tre indsatser i delforsøg 2

I både delforsøg 1 og 2 er det formålet at afprøve, hvordan elever kan dannes og uddannes til at forholde sig kritisk til og forme teknologi frem for blot at bruge teknologi. Hver enkelt skole i forsøget deltager kun i én af de seks typer af indsatser.

Forløbets faser

Forsøget er delt op i tre faser. Til hver fase udvikles der prototyper for undervisningen, og efter hver fase samles der viden og erfaringer op med henblik på at tilpasse prototyperne og forsøget i de næste faser. Forsøget har dermed et indbygget fokus på læring og tilpasning, så teknologiforståelsesfagligheden løbende udvikles.

Hent opstartsinformationen til projektets skoler (åbner nyt vindue), der bl.a. uddyber kompetenceområderne.

Præsentationer fra kick-off

Præsentationer fra det faglige kick-off