Gennemførelse af forsøget

Forsøget med teknologiforståelse er igangsat af Undervisningsministeriet og gennemføres af et konsortium på baggrund af indhold udviklet af en rådgivende ekspertskrivegruppe. 

Forsøget med teknologiforståelse er igangsat af Undervisningsministeriet som resultat af 'Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst' mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk folkeparti og Radikale Venstre.

Forsøget med teknologiforståelse er igangsat af Undervisningsministeriet som resultat af ‘Aftale om initiativer for Danmarks digitale vækst’ mellem regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Dansk folkeparti og Radikale Venstre.

Et konsortium står for den praktiske gennemførelse af forsøget og leverer samtidig den faglige støtte til skolerne i forsøget. Konsortiet består af:

  • Københavns Professionshøjskole
  • Professionshøjskolen UCN
  • VIA University College
  • Læremiddel.dk

Rambøll Management Consulting indgår som underleverandør.

Udvikling af fagligheden

Teknologiforståelse som selvstændigt fag og som del af en række af de eksisterende fag i folkeskolen er fagligt udviklet af en rådgivende ekspertskrivegruppe under ledelse af professor Ole Sejer Iversen, Aarhus Universitet, og direktør Michael E. Caspersen, It-vest. Ekspertskrivegruppen bestod derudover af ca. 20 videnspersoner fra universiteter og professionshøjskoler, lærere og ministeriets læringskonsulenter.

Om forsøget

Der indgår 46 skoler fra hele landet i forsøget, og de har væsentlig indflydelse på udviklingen af teknologiforståelse som faglighed.

Om forsøget

Forsøget løber over tre år, består af selvstændige indsatser og er bygget op om afgrænsede afprøvningsfaser.

Emu.dk

Hent mere viden om teknologiforståelsesforsøget på Undervisningsministeriets hjemmeside emu.dk.