Teknologiforståelse – en alment dannende, kreativ og skabende faglighed

 

Forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning baner vej for en ny faglighed

Teknologiforståelse har sin egen fagdidaktik, som udvikles gennem forsøget. Teknologiforståelse som selvstændig faglighed forener humanistiske, kreative og datalogiske fagfelter med henblik på at danne og uddanne elever til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi. Fagligheden skal ruste elever til at deltage som aktive, kritiske og demokratiske borgere i et digitaliseret samfund, hvor teknologi spiller en stadigt større rolle.

Fagligheden skal udfoldes, afprøves og udvikles i samarbejde med skolerne i forsøget. Som lærer eller pædagog i forsøget har man derfor en afgørende rolle i forhold til at bidrage med viden og erfaringer om, hvordan teknologiforståelse som faglighed kan tilrettelægges bedst.

I løbet af forsøget skal der både afprøves forløb, som er udviklet med afsæt i det didaktiske prototypeformat, og forløb, der prøver andre veje i forhold til at udfolde og rammesætte fagligheden i praksis. Det kan fx være forløb udviklet af forsøgsskolerne selv eller andre aktører og videnspersoner med indsigt i teknologiforståelse som faglighed.

Den centrale præmis i forsøget er dog, at der alene afprøves forløb, som understøtter fagbeskrivelserne, sådan som de er defineret og beskrevet af ekspertskrivegruppen, hvilket du kan læse mere om i baggrunden for forsøget. Under forsøgets organisering kan du få en introduktion til forsøget forskellige elementer og konsortiet bag. Oversigten over aktiviteter giver indblik i de kommende begivenheder i forsøget samt indhold og slides fra afholdte aktiviteter.

Forsøgets organisering

Forsøget løber over tre år, består af selvstændige indsatser og er bygget op om afgrænsede afprøvningsfaser.

Afprøvninger

Forsøget skal afprøve prototyper til undervisningsforløb på alle klassetrin, både i forskellige fag og som et selvstændigt fag.

Aktiviteter

Tidsplan over aktiviteter i forsøget samt slides og indhold fra tidligere arrangementer