Aktiviteterne i forsøget understøtter skolernes afprøvning

Forsøgets 46 skoler skal deltage i en lang række aktiviteter, som ruster dem til deltagelse, samler op på erfaringer og løbende informerer forsøget, så det kan tilpasses og forfines.

Kommende aktivitet

Forsøget blev afsluttet i juni 2021.

Seneste aktivitet

Afslutningsseminar

Torsdag d. 17. juni kl. 12-16 samles vi til afslutningsseminar for at markere afslutningen af forsøget. Seminaret finder sted online og er for skolernes pædagogiske personale og ressource personer samt for ledere og forvaltningsrepræsentanter. På seminariet skal vi verdensdele om lokal forankring og give inspiration til at fastholdelse de gode resultater.

 

Udover de to tidsplaner udarbejdet til skolerne, er der også blevet lavet en mere detaljeret oversigt over alle aktiviteter udført i sammenhæng med Tekforsøget. Den tidsplan kan findes her: Tidsplanen for skoler: udarbejdet 2019/10/29

Seneste aktiviteter

Som en del af Tekforsøget bliver der løbende afholdt interne og eksterne aktiviteter, som er en del af koordineringen og udførelsen af forsøget. Denne side vil i høj grad være dedikeret til at beskrive den interne aktivitet som sker blandt de deltagende parter. Det vil blandt andet være her slideshows fra vores arrangementer vil ende.

Fagligt netværk og årligt læringsseminar.

TEK fagligt netværk 13 januar 2021 Program Fagligt netværk januar 2021 zooml

Erfaringsopsamling som led i evalueringen og resultaterne af undersøgelsen i mentimeter: Fagligt netværk 2021

SOM FAG – INDSKOLING

SOM FAG – MELLEMTRIN – Fagligt netværk 2021_ Design for verdensmål, SOM fag mellemtrin

SOM FAG – UDSKOLING

DANSK – INDSKOLING

DANSK – MELLEMTRIN

DANSK – UDSKOLING

NATUR/TEKNOLOGI – INDSKOLING – Fagligt netværk 13 januar Biomimetik, 3 kl NT

NATUR/TEKNOLOGI – MELLEMTRIN

MATEMATIK – INDSKOLING – Fagligt netværk 2021, matematik inskoling, Præsentation DESIGN EN BEHOLDER

MATEMATIK – MELLEMTRIN

MATEMATIK – UDSKOLING – Fagligt netværk 13 Januar, matematik udskoling

FYSIK/KEMI – Fagligt netværk 13 januar 2021, Trafikregistrering-præsentation

BILLEDKUNST

HÅNDVÆRK OG DESIGN

SAMFUNDSFAG

Program Fagligt netværk og læringsseminar august 2020

TEK Velkomst Fagligt netværk 4. august 2020

Velkomst og afslutning Årligt læringsseminar [kommer senere]

 

Webinar: Introduktion til forsøget for nye medarbejdere

Webinar: Skoleledelse og planlægning af det nye skoleår med teknologiforståelse

Webinar: Grafikprogrammering i processing

Webinar: En langsigtet strategi for kommunen

Webinar: Piratskibet for børn og unge

Webinar: Ressourcepersonens hjørne

Webinar: Forstå, hvornår det giver mening at anvende teknologi til at løse problemer

Webinar: Design og kodning af apps – mellemtrin/udskoling

Webinar: Dataopsamling med mikro:bit

Webinar: Tværfaglighed – design og fælles faglighed

Webinar: Engineering –designprocesser af teknologi i STEM-fagene – Hand-outs

Præsentation af midtvejsevalueringens v. Rambøll

 

TEK Velkomst Fagligt netværk 13. januar 202

Udviklingslaboratorium 30. og 31. marts 2020

Udviklingslaboratoriet blev pga. coronavirus afviklet digitalt med et mindre program.

Fagligt netværk 8. Januar 2020

Det faglige netværk d. 8. januar introducerede prototyper til forårets afprøvning. Arrangementet fandt sted på UCL i Odense.

Program Fagligt netværk 8. januar 2020

TEK Velkomst Fagligt netværk 8. januar 2020

Udviklingslaboratorium 2.  oktober 2019

Program 2. oktober

Programmeringsdidaktiske principper

V. Michael Caspersen, direktør, adjungeret professor, ph.d., It-vest – samarbejdende universiteter

Komplekse problemer

V. Stine Eising-Duun, ph.d. og lektor, Kommunikation – IT og Læringsdesign, Aalborg Universitet

Årligt læreringseminar 7. august 2019

Program 6.-7. august 2019

Velkomst og afslutning 7.august 2019 V. Margit Holm Basse

Dagens første oplæg var rettet mod ledelse og ressourcepersoner

Oplægget hed Ledelse af forsøgsprogrammet for ledelser Læringsseminar

Workshops afholdt på dagen

 

Fagligt netværk 6. august 2019

Program 6.-7. august 2019

Hele arrangement blev skudt igang på UCL V. Margit Holm Basse

TEK Velkomst Fagligt netværk 6. august 2019

Programmet stod på gennemgangen af efterårets prototyper i hver af de 15 arbejdsgrupper.