Overblik over afprøvninger

Forsøget løber fra februar 2019 til sommeren 2021, består af selvstændige indsatser og er bygget op om afgrænsede afprøvningsfaser. Der evalueres løbende med henblik på tilpasning af forløb og understøttende beskrivelser.

Forsøget afprøver to modeller for arbejdet med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning: dels som selvstændigt fag (SOM FAG) på samme klassetrin, dels som integreret i fire eksisterende fag for hvert klassetrin fra 1. til 9. klasse (I FAG). Læs mere om modellerne på siden om forsøgets organisering.

Model Fase 1 (afprøvning forår 2019) Fase 2 – del 1 (afprøvning efterår 2019) Fase 2 – del 2 (afprøvning forår 2020) Fase 3 (afprøvning skoleår 2020/2021)
SOM FAG ■   40 lektioner: 1., 4. og 7. kl. (nye forløb) ■   40 lektioner: 1., 4. og 7. kl.

■   40 lektioner: 2., 5. og 8. kl. (nye forløb)

■   40 lektioner: 1., 2., 4., 5., 7. og 8. kl. (nye forløb)

 

■   80 lektioner: 1., 2., 4., 5., 7. og 8. kl.

■   80 lektioner: 3., 6. og 9. kl. (nye forløb)

I FAG ■   1 monofagligt forløb til 1., 4. og 7. kl. (nye forløb) ■   1 monofagligt forløb til 1. 4. og 7. kl.

■   1 monofagligt forløb til 2., 5. og 8. kl. (nye forløb)

■   1 monofagligt forløb til 1., 2., 4., 5., 7. og 8. kl. (nye forløb)

■   1 tværfagligt forløb i 5. og 8. kl. (nye forløb)

■   2 monofaglige forløb til 1.,2., 4., 5., 7. og 8. 7. kl.

■   2-3 monofaglige forløb til 3., 6. og 9. kl. (nye forløb)

■ 1 tværfagligt forløb i 5. og 8. kl.

■  1 tværfagligt forløb i 6. og 9. kl. (nye forløb)