Forsøget bygger på viden

Vidensgrundlaget for forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning stammer bl.a. fra en ekspertskrivegruppe og fra evalueringsaktiviteter, der løbende tilfører ny viden om forsøgets forløb.

Vidensgrundlaget for forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning består af flere dele. Indledningsvist har en ekspertskrivegruppe nedsat af Undervisningsministeriet beskrevet fagligheden. Undervejs i forsøget producerer konsortiet, som gennemfører forsøget, desuden yderligere viden fra forsøget.

Vidensgrundlaget for forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning består af flere dele. Indledningsvist har en ekspertskrivegruppe nedsat af Undervisningsministeriet beskrevet fagligheden. Undervejs i forsøget producerer konsortiet, der gennemfører forsøget, desuden yderligere viden fra forsøget bl.a. i form af evaluering.

Viden før, under og efter forsøget

Skolernes bidrag til at erfaringsopsamle og evaluere den nye faglighed i praksis er afgørende for udbyttet af forsøget. Derfor er løbende evaluering et centralt og integreret element.

Underleverandøren Rambøll Management Consulting forestår evalueringen blandt forsøgets 46 skoler.

Læs om evalueringens design, aktiviteter og formål.

Konsortiet har desuden udarbejdet en forundersøgelse med assistance fra eksterne praktikere og eksperter, der bidrager med eksisterende viden om undervisning i teknologiforståelse som fag og faglighed.

Læs om forundersøgelsen.

Som opfølgning på forundersøgelsen vil en vidensgruppe fra konsortiet løbende vurdere relevansen af nye indsigter fra såvel forskning som praksis i forhold til forløbsudviklingen.

VIDENSGRUNDLAG

Evalueringen skal tilføre viden til at udvikle fagligheden undervejs og påvise udviklingen over tid.

VIDENSGRUNDLAG

En forundersøgelse leverer det grundlag af viden og erfaringer, som forsøget lægger fra land med.

FORLØB

Hent de didaktiske prototyper til undervisningen i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen.