Forundersøgelse afdækker viden og praksiserfaringer

Som afsæt for forsøget gennemføres der en forundersøgelse, som skal etablere et systematisk videns- og erfaringsgrundlag og danne grundlag for forsøgets undervisningsforløb og -materialer, kompetenceudvikling og kapacitetsopbygning.

Billede: Illustration af litteraturstudium (Photo by Russ Ward on Unsplash.com).

Forsøget med teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning skal afprøve teknologiforståelse som fag og faglighed i folkeskolen. Teknologiforståelse er imidlertid relativt nyt i en dansk sammenhæng, og forundersøgelsen skal give overblik over relevant viden og praksis.

Forundersøgelsen rummer to kortlægninger: En kortlægning af viden og en kortlægning af praksis.

Hent forundersøgelsen (åbner nyt vindue).

Videnskortlægningen fokuserer på pædagogik og didaktik

Videnskortlægningen skal identificere den mest relevante nationale og internationale viden om to emner: For det første praksisfunderede pædagogiske og didaktiske tilgange til undervisning i teknologiforståelse af grundskoleelever. For det andet de kompetencer, det kræver af det pædagogiske personale at anvende disse tilgange.

Videnskortlægningen skal danne grundlag for at træffe kvalificerede valg mellem eksisterende undervisningsforløb og -materialer og for udvikling af nye undervisningsforløb og -materialer af højest mulig kvalitet.

Praksiskortlægningen identificerer eksisterende forløb og materialer

Praksiskortlægningen skal identificere eksisterende undervisningsforløb og -materialer med relevans for teknologiforståelse i en dansk kontekst. Kortlægningen afdækker desuden erfaringer med at anvende forløbene og materialerne samt med implementering af teknologiforståelse som fag og faglighed i folkeskolen.

Hensigten er at identificere forløb og materialer, som kan videreudvikles i forbindelse med forsøget, og at identificere områder, hvor der er behov for udvikling af helt nye undervisningsforløb og -materialer. Derudover skal praksiskortlægningen give pejlemærker for, hvordan kompetenceudvikling, implementeringsunderstøttelse og kapacitetsopbygning hensigtsmæssigt kan designes og afprøves i forbindelse med forsøget.